מאמרים

תכנון סוף שנת מס

סוף שנת המס מתקרבת וחשוב להתכונן!👌

בתקופה זו יש לבצע פעולות שיתנו לך כבעל העסק הטבות מס מקסימאליות. הטבות אלו חוסכות כסף!🤑

1. עדכון מקדמות בביטוח לאומי ומס הכנסה

2. הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

3. הכרה בחובות אבודים

4. יש לערוך ספירת מלאי ביום 31/12 בכל שנה

5. יש לבדוק שבמהלך השנה נרשמו כל ההוצאות שחוזרות על עצמן כגון , שכ"ד ארנונה חשמל, מים טלפון ופלאפון

6. לקראת סוף השנה יש לבדוק כי כל ההוצאות הקשורות לרכב נרשמו, ורישום קילומטראז'

7. נסיעות לחו"ל הן הוצאה מוכרת בתנאים מסוימים, יש לערוך דוח נסיעות

8. יש להפקיד לקופת הפנסיה/ פיצויים עד סוף השנה לעובדים.
הוצאה זו תהיה מוכרת בשנת המס בה שולמה בפועל

9. יש לערוך רשימה מסודרת עבור המתנות שניתנו ללקוחות/ ספקים

10. יש לשמור קבלות בגין תרומות

11. לקראת סוף השנה יש לוודא שניכו לך מס בצורה תקינה וכן הניכוי מתאים לאישור שאותו אתה מחזיק בידך. את האישורים יש להעביר לרואה חשבון.

לקבלת יעוץ סוף שנה יש לפנות למשרדנו כדי לקבל את מקסימום החיסכון במס www.ybh-cpa.co.il👇
תכנון מס לסוף שנהסוף שנת המס מתקרבת וחשוב להתכונן!👌